CENNÍK

Vstupné vyšetrenie a stanovenie plánu

30 minút

15€

Vyšetrenie a korekcia Ackermann

40 minút

25€

Mäkké techniky 

40 minút

20€

Cielené cvičenie

30 minút

15€

Cielené cvičenie

60 minút

25€

Hypoxická terapia

60 minút

20€