Structural Osteopathy and Soft Chiropractic

04.06.2019

Vďaka špičkovej FYZIO KLINIK sa uskutočnil kurz švédskeho konceptu Ackermann College pod vedením Dr. P.W. Ackermanna, MD, PhD.

Ďakujem za možnosť byť toho súčasťou.